วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

วันที่ 16-01-13

วันที่ 16-01-13
-ได้สอนถึงการใช้ โปรแกรม FontCreator ว่าการตั้งค่า ขนาดของ Font เข้ไปที่ไหนและได้บอกถึงการจักวางของสระต่างๆ จากนั้นได้พูดถึงการจัดทำ Font ให้เป็นตัวเองต้องทำอย่างไรป้างตั้งค่าตรงไหนและตัวหนาตัวตรงไหน จากนั้นอาจาารย์ ได้ให้การบ้านไปทำโดยทำรายงานมาเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น