วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

12-12-12

12-12-12
ได้พูดถึงการออกแบบหน้าเ็ว็บของตัวเองเช่นการตั้งหน้าเว็บเป็นต้นและได้สอบถึงการดาวน์โหลดจาดที่อาจารย์แชให้มาทำงานโดยใช้โปรแกรม Font Creator ใช้ในการทำงานออกแบบ Font โดยใช้โปรแกรมอื่นร่วมกับโปรแกรม Font Creator เช่น Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop เป็นต้นโดยโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น