วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

LOGO เครือข่าย


LOGO เครือข่าย
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน


แบบLogo ที่ 1


 ออกแบบ Logo ชิ้นที่ 1
ที่มา :นนทวัฒน์ บุตรนัย

 แบบที่ 2 ได้แนวคิดมาจากการแตกขยายของความรู้จึงได้ออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับโครงสร้างของรังผึ้ง และสีที่ใช้ในการออกแบบมีจำนวน 4 สี คือสีม่วง สีชมพู สีเขียว และสีส้ม ได้ใช่ในการออกแบบ Font ที่ใช้ในการออกแบบประกอบกับโลโก้คือ Font  CRU Chandrakasem 
แบบLogo ที่ 2

 ออกแบบ Logo ชิ้นที่ 2
ที่มา :นนทวัฒน์ บุตรนัย

แบบที่ 2 ได้แนวคิดมาจากการเห็นคุณค่าของการศึกษาจึงได้กำหนดให้ใช้สีทองในการออกแบบสีเดียวซึ่งเปรียบกับค่าของทองคำที่มีมูลค่ามากมาย ส่วนตัววงรี ที่ใช้เป็นวงรีนั้นบงบอกถึงการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มีทางตัน Font ที่ใช้ในการออกแบบประกอบกับโลโก้คือ Font  CRU Chandrakasem 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น