วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายงานความคืบหน้า 
การเขียนโครงสร้างของ  FONT ไทยและอังกฤษ

การเขียนโครงสร้าง FONT ภาษาอังกฤษ
อัปเดตครั้งที่แรกเมื่อวันที่ 25-11-2012

ภาพที่ 1 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)

ภาพที่ 2 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)


ภาพที่ 3 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)

ภาพที่ 4 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)-การดราฟ FONT A-Z และสัญญาลักษณ์ภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าขนาดของ FONT มีทั้งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่รวมถึงการประกอบด้วยสัญญาลักษณ์และตัวเลข
-โครงสร้างภาษาอังกฤษเราได้ใช้ FONT ARIAL เพื่อเป็นแบบในการสร้างโครงสร้างของ FONT ภาษาอังกฤษ รวมตัวอักษรและสัญญาลักณ์ภาษาอังกฤษทั้งสิ้นจำนวน 89 ตัว


การเขียนโครงสร้าง FONT ภาษาไทย
อัปเดตครั้งที่แรกเมื่อวันที่ 07-12-2012

ภาพที่ 5 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)

ภาพที่ 6 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)

ภาพที่ 7 โครงสร้าง FONT
(ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย)

ความคืบหน้าของการเขียนโครงสร้าง FONT ภาษาไทย โดยใช้ FONTตัวอย่างภาษาไทยชื่อ DSN Namkang Regulaประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย สระภาษาไทย รวมถึงตัวเลขภาษาไทยรวมทั้งสิ้น จำนวน 77 ตัว
นายนนทวัฒน์ บุตรนัย
รหัส 5121302706


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น