วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

วันที่ 09-01-13

วันที่ 09-01-13
-อาจารย์ได้ตรวจสอบไฟต์งานที่อาจารย์ให้ทำเป็นการบ้าน
-ได้สอนถึงการทำรายงานของ Font ที่ได้ทำมาส่งอาจารย์ โดยบทความหรือเนื้อในของเล่มให้เป็นFont ที่เราได้ออกแบบมาเป็นตัวหนังสือในรายงาน และ ให้หาบทความที่เกี่ยวของกับการออกแบบ Font มารวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 15-20 หน้าเพื่อให้ในการพิมพ์และจะได้ตรวจสอบ Font ไปในตัวด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น