วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่ 14-11-12

วันที่ 14-11-12
วันพุทที่ 14-11-12 อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการสมัครเว็ปที่ใช่ในการเรียนการสอน เช่นเว็บ Blogger
และเว็บ สวนของ google ต่าง ที่ใช้ในการเรียน และในสัปดาห์นี้อาจารย์ได้สอบวัดความรู้เบื่องต้นที่เกียวกับความรู้เรื่อง font ต่อมาอาจารย์ได้ให้จัดกลุ่มเพื่อจะได้ทำงานเป็นกลุ่มได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น